Odpověď na posílení spojů

26.02.2014 05:55

Dobrý den všem. Jak jsem slíbila oslovila jsem Dopravní podnik města Jihlavy s naším požadavkem na posílení spojů a opravu zastávky v Novém Pávově. Níže připojuji odpověď pana ředitele Vilíma.

Veronika D.

Přeji všem pěkný den,

obdržel jsem náměty na posílení autobusového spoje s odjezdem v 7.24 hod. ze zastávky Nový Pávov. Na základě tohoto námětu jsme provedli několikadenní průzkum obsazenosti také spojů v 7.03 a 7.13 hod.

Zjištění tohoto průzkumu odpovídá Vašemu námětu. Spoje 7.03 a 7.13 hod. nejsou příliš obsazené, spoj s odjezdem v 7.24 hod. ze zastávky Nový Pávov je hodně obsazen, nikoliv však přetížen. Problém nastává až na zastávce Ul.5. května, kdy přistoupí cca 20 dětí. Spoj je v této chvíli plně obsazen, ale jen do příští zastávky Na Růžku, kdy do školy Kollárova vystoupí cca 30 a více dětí.

Na základě Vašeho námětu jsme také prověřili obsazenost autobusů linky č.36 z Horního Kosova v době mezi 7 a 8 hodinou s cílem zjistit, zda některý z těchto spojů není málo obsazen a tím jeho možné nasazení na linku č.12 jako posila hodně obsazeného spoje.

Bohužel toto řešení není možné, protože všechny školní spoje na lince 36 jsou plně obsazené.

Váš námět na posílení školních spojů v této chvíli evidujeme s tím, že problém není kritický a že velká obsazenost na spoji je pouze v úseku mezi dvěma zastávkami. V okamžiku, kdy se nám uvolní potřebná kapacita, budeme posílení spojů na lince 12 realizovat. Řešení, kdy bychom do služby povolali dalšího řidiče a na jednu jízdu vypravili další autobus je pro nás ekonomicky nepřijatelné.

Pokud jde o druhý námět na opravu krytého přístřešku v zastávce Nový Pávov, provedeme v průběhu měsíce března výměnu vylomených „makrolonů“ a také obnovíme ochranný nátěr dřevěné konstrukce.

 

S pozdravem – Ing. Josef Vilím, ředitel společnosti.

Zpět