SPALOVNA

09.02.2012 17:52

Někteří již jistě něco slyšeli, pro některé možná novinka, ale každopádně smutný a jasný fakt !

Jihlava chce na svém území vybudovat spalovnu komunálního odpadu ! Na posledním zasedání zastupitelstva tento záměr oficielně zveřejnili, projednali a odsouhlasili. A jednou a zatím "nejvhodnější" lokalitou je i bývalé železniční překladiště Pávov!

Všichni, kteří se o tento velký problém chcete zajímat, prosím, přihlaste se k připravované petici proti spalovně a bojujte za Pávov a neumístění spalovny v naší lokalitě!

Více informací o záměru je na www.jihlava.cz a www.kr-vysocina.cz.

O petici a dalších podrobnostech vás může informovat paní Jungvirtové nebo paní Mickové a v A.Dole u pana Perničky nebo paní Vilímové.

A hlavně ! Přijďte 15.2.2012 v 18.00hod do kina Dukla na Setkání s občany na téma Budoucnost nakládání s odpady!

Zpět