Ukončení volebního období

14.11.2014 07:37

S ukončením volebního období končí i mandáty členů Osadního výboru.

Nyní jsou 3 varianty.

1. Zánik Osadního výboru

2. Pokračování Osadního výboru v původní sestavě

3. Nové volby členů osadního výboru

Všechny varianty záleží jen a jen na vás, občanech Pávova.

Proto, ve spolupráci s magistrátem, bude svolána veřejná shůze, na které bude vše projednáno.

O termínu, místu a průběhu bedete všichni včas informováni. 

Zpět